Vlasnici vozila dužni su vinjetu zalijepiti na vidljivo mjesto unutarnjeg vjetrobranskog stakla vozila. Vinjeta koja nije zalijepljena na vjetrobransko staklo smatrat će se nevažećom.

Javna parkirališta podijeljena su u dvije zone:

ZONA 1:

- u naselju PREKO: Ulica na Mulu (parkiralište nasuprot trgovine Konzum) - u naselju UGLJAN: Ulica Šimuna Kožičića Benje (parkirna mjesta od trgovine Studenac do Turističke

zajednice mjesta Ugljan)

ZONA 2:

- sva ostala označena javna parkirna mjesta na području Općine Preko

Vlasnici vozila koji imaju prebivalište i registrirano vozilo na području Općine Preko ostvaruju pravo na povlaštenu parkirnu kartu (vinjetu) za ZONU 2 u iznosu od 30,00 € za cijelo naplatno razdoblje (01.06.2023. – 15.09.2023. g.)

Umirovljenici koji imaju prebivalište i registrirano vozilo na području Općine Preko ostvaruju pravo na povlaštenu parkirnu kartu (vinjetu) za ZONU 2 u iznosu od 10,00 € za cijelo naplatno razdoblje (01.06.2023. – 15.09.2023. g.)

Vlasnici vozila koji nemaju prebivalište i registrirano vozilo na području Općine Preko a zaposleni su na području Općine Preko, uz potvrdu poslodavca ostvaruju pravo na povlaštenu parkirnu kartu (vinjetu) za ZONU 2 u iznosu od 30,00 € za cijelo naplatno razdoblje (01.06.2023. – 15.09.2023. g.)

Vlasnici vozila koji nemaju prebivalište na području Općine Preko i čije vozilo nije registrirano na području Općine Preko, ne ostvaruju pravo na povlaštenu parkirnu kartu – vinjetu.

Zahtjev za povlaštenu parkirnu kartu (vinjetu) preuzima se u komunalnoj tvrtki Obala i parkovi d.o.o., Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7-15 sati ili na internet stranici Općine Preko (www.opcina-preko.hr) i komunalne tvrtke Obala i parkovi d.o.o. (www.obalaiparkovi.hr/)

Ispunjen Zahtjev dostavlja se komunalnoj tvrtki Obala i parkovi d.o.o., Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko.

Uz ispunjeni Zahtjev potrebno je dostaviti:
1. kopiju osobne iskaznice (samo za fizičke osobe)
2. Kopiju izvatka iz sudskog registra (samo za pravne osobe)
3. Kopiju prometne dozvole
4. Potvrdu o uplati po priloženoj uplatnici
5. Potvrda o zadnjoj primljenoj mirovini (samo za umirovljenike)
6. Potvrdu poslodavca o mjestu rada (samo za osobe koje nemaju prebivalište na području općine Preko i vlasnici su vozila registriranog izvan područja općine Preko, a zaposleni su na području općine Preko)

Vlasnici vozila dužni su vinjetu zalijepiti na vidljivo mjesto unutarnjeg vjetrobranskog stakla vozila. Vinjeta koja nije zalijepljena na vjetrobransko staklo smatrat se nevažećom.