O nama

Obala i parkovi d.o.o osnovano je dana 09.03.2006. kada je upisano u sudski registar.

 

Predmet poslovanja društva:

 • Održavanje i čišćenje javnih površina
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Održavanje protupožarnih puteva
 • Hortikulturno uređenje zelenih površina
 • Građenje
 • Pomorski i obalni prijevoz putnika i robe
 • Javna rasvjeta
 • Skupljanje otpada za potrebe drugih
 • Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanje otpada u ime drugih
 • Skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi način zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
 • Usluge za potrebe Općine Preko i TZOP
 • Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva, te računalnih sustava

 

OBALA I PARKOVI d.o.o.
Trg hrvatske nezavisnosti 2
23273 Preko, otok Ugljan
OIB: 85245447578
MBS: 110008321
Osnivač: Općina Preko
Nadležni sud: Trgovački sud u Zadru
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
Direktor: Endi Ćuća
Nadzorni odbor:
Edita Ivanac - predsjednik nadzornog odbora
Sandro Luštica - član nadzornog odbora
Damir Korenov - član nadzornog odbora