Ceste

Održavamo sve nerazvrstane betonirane i asfaltirane ceste.

Održavamo i sve poljske i protupožarne puteve kojima možemo pristupiti sa svojom opremom.