Javne i zelene površine

Održavanje javnih i zelenih površina podrazumijeva slijedeće poslove

  • košnja travnatih površina
  • osnivanje novih, te sanacija postojećih zelenih površina
  • održavanje šljunčanih i popločenih staza
  • sadnja i održavanje sezonskog cvijeća, trajnica, grmlja, živica, drveća
  • održavanje parkovne opreme ( klupa, košara za smeće, stupića, žardinjera..)
  • održavanje dječjih igrališta