OBALA I PARKOVI D.O.O.,
Trg hrvatske nezavisnosti 2,
23273 PREKO,
OIB: 85245447578
E-mail: info@obalaiparkovi.hr