Tvrtka Obala i parkovi d.o.o. poziva zainteresirane vlasnike obiteljskih kuća u čijim su vrtovima uništene palme da se jave komunalnim radnicima ukoliko se odluče na uklanjanje vrha stabla ili cijelog debla.

U protekle četiri godine komunalna tvrtka Obala i parkovi redovito je zaštitnim sredstvima tretirala palme na javnim površinama na području Općine Preko kako bi se spriječilo širenje i djelovanje nametnika palmin drvotoč (Paysandisia archon) i crvene palmine pipe (Rhynchophorus ferrugineus).

Uza sve napore i stručni nadzor, nametnici su se širili i uništili većinu palmi između Preka i Ugljana, a kao što je poznato,  posljednjih godina uništili su mnoge palme duž cijele naše obale i promijenili vizuru riva i šetališta.

Slična je situacija u svim mediteranskim zemljama – palmina pipa nema predatora koji bi je uništio. I dalje se širi i na javne površine i u privatne vrtove i okućnice, a stabla su u većini uništena, osušena ili uvenula. Na palmama na kojima je napadnut samo vegetativni dio, vrh, može se odrezati do zdravog tkiva te potom ponovno pokušati sa zaštitom.

Tvrtka Obala i parkovi d.o.o. posjeduje teretno vozilo dizalicu i poziva zainteresirane vlasnike obiteljskih kuća u čijim su vrtovima uništene palme da se jave komunalnim radnicima ukoliko se odluče na uklanjanje vrha stabla ili cijelog debla.

Kontakt osoba: Endi Ćuća (098 513 047)