Vlasnici vozila dužni su vinjetu zalijepiti na vidljivo mjesto unutarnjeg vjetrobranskog stakla vozila. Vinjeta koja nije zalijepljena na vjetrobransko staklo smatrat će se nevažećom.

Javna parkirališta podijeljena su u dvije zone:

ZONA 1:

  • u naselju PREKO: Ulica Na Mulu (parkiralište nasuprot trgovine Konzum)
  • u naselju UGLJAN: Ulica Šimuna Kožičića Benje (parkirna mjesta od trgovine Sonik do Turističke zajednice mjesta Ugljan)

ZONA 2:

  • sva ostala označena javna parkirna mjesta na području općine Preko

Vlasnici vozila koji imaju registrirano vozilo na području općine Preko ostvaruju pravo na povlaštenu parkirnu kartu (vinjetu) za ZONU 2 u iznosu od 200,00 kn za cijelo naplatno razdoblje (06.06.2022. – 31.08.2022. g.)

Umirovljenici koji imaju registrirano vozilo na području općine Preko ostvaruju pravo na povlaštenu parkirnu kartu (vinjetu) za ZONU 2 u iznosu od 50,00 kn za cijelo naplatno razdoblje (06.06.2022. – 31.08.2022. g.)

Vlasnici vozila koji nemaju registrirano vozilo na području općine Preko a zaposleni su na području općine Preko ostvaruju pravo na povlaštenu parkirnu kartu (vinjetu) za ZONU 2 u iznosu od 200,00 kn za cijelo naplatno razdoblje (06.06.2022. – 31.08.2022. g.)

Zahtjev za povlaštenu parkirnu kartu (vinjetu) preuzima se komunalnoj tvrtki Obala i parkovi d.o.o., Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7-15 sati ili na internet stranici Općine Preko (www.opcina-preko.hr) i komunalne tvrtke Obal I parkovi d.o.o. ( https://www.obalaiparkovi.hr/ )

Ispunjeni Zahtjev dostavlja se u komunalnu tvrtku Obala I parkovi d.o.o., Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko.

Uz ispunjeni Zahtjev potrebno je dostaviti:

  1. kopiju sobne iskaznice (samo za fizičke osobe)
  2. Kopiju izvatka iz sudskog registra (samo za pravne osobe)
  3. Kopiju prometne dozvole
  4. Potvrdu o uplati po priloženoj uplatnici *
  5. Potvrda o zadnjoj primljenoj mirovini (samo za umirovljenike)
  6. Potvrdu poslodavca o mjestu rada (samo za osobe koje nemaju prebivalište na području općine Preko i vlasnici su vozila registriranog izvan područja općine Preko, a zaposleni su na području općine Preko)

*Podaci za uplatu:

Primatelj: Obala i parkovi d.o.o.

IBAN: HR6123400091110332038 PBZ D.D.

Model: HR00

Poziv na broj: OIB vlasnika vozila

Opis plaćanja: Registracijska oznaka vozila

Vlasnici vozila dužni su vinjetu zalijepiti na vidljivo mjesto unutarnjeg vjetrobranskog stakla vozila. Vinjeta koja nije zalijepljena na vjetrobransko staklo smatrat će se nevažećom.